O škole Voľné pracovné pozície Všetky aktuality Deň otvorených dverí 2023

Z LÁSKY


Dňa 19.5.3023 sa sekunda spolu s p.p. Mlynčekovou, p.p. Rúčkovou a rodičmi študentov zúčastnili obľúbeného čistenia zjazdoviek a sadenia stromčekov na svahoch v Jasnej.
Vychutnali sme si deň v pohybe na čerstvom hoskom vzduchu...

VIAC

23 May 2023

Riaditeľské voľno


Riaditeľka Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, v organizačnej zložke: Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského, v rámci svojich kompetencií / Vyhlášky MŠVVaŠ RK č.518/2010 Z...

VIAC

23 May 2023

Výsledky PS


Výsledky prijímacích skúšok v Šk.r. 2023/2024

NA 4-ROČNÉ GYMNAZIÁLNE ŠTÚDIUM
NA ...

VIAC

19 May 2023

MÁŠ ODVAHU A CHUŤ ROZVÍJAŤ POZNANIE A MÚDROSŤ?

Vážení uchádzači, milí priatelia,

Naše Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského je cirkevná škola, ktorá stavia a rozvíja kompetencie študenta, ktorý má záujem o všeobecné vzdelanie s bilingválnym vzdelávaním. Je jedinečné v rozvíjaní kompetencií v oblasti jazyka a komunikácie v anglickom jazyku ale aj cudzích jazykov, v oblasti človeka a hodnôt, človeka a prírody, matematiky a informatiky, spoločnosti, umenia a kultúry či zdravia a pohybu. Ponúka pre žiaka až tri alternatívy: 4-ročné, 5-ročné a 8-ročné štúdium. Gymnázium okrem týchto priorít je školou s duchovným a rodinným aspektom, záleží nám na našich žiakoch na ich napredovaní, podpore a motivácii. Čo prezrádza aj vízia našej školy, aby bránu našej školy opúšťali vierou naplnení, múdri, pracovití, zodpovední a šťastní mladí ľudia. Pevne veríme, že požehnaná spoločná práca učiteľov a žiakov vedie k úspechu každého študenta našej školy. Ak máš teda odvahu a chuť začleniť sa do rodinnej atmosféry a chceš rozvíjať svoje poznanie a múdrosť, príď k nám. Tešíme sa na Teba.


PaedDr. Jana Chaloupková

riaditeľka školy

PROGRAMY

5-ROČNÝ PROGRAM

5-ROČNÝ PROGRAM

SLOVENSKO-ANGLICKÝ

4-ROČNÝ PROGRAM

4-ROČNÝ PROGRAM

EKONOMICKÉ ZAMERANIE

8-ROČNÝ PROGRAM

8-ROČNÝ PROGRAM

SLOVENSKO-ANGLICKÝ

Platforma pre vzdelávanie

EduPoint


Platforma pre vzdelávanie

PARTNERI

erasmusplus
saaic
iuventa
ss
vips
sov
nucem
itac
podohos
irop
rop
nv
eu
op
mins
global mission

EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM JURAJA TRANOVSKÉHO

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

RIADITEĽKA:
riaditel@esslm.sk
+421 910 991 633

SEKRETARIÁT:
sekretariat@esslm.sk
+421 948 525 086

ADRESA: Komenského 1317/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko

IČO: 037975650DIČ: 2022060359


Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ vyjadrujete súhlas s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia s cieľom vylepšiť navigáciu po stránkach a analyzovať využitie stránok. Viac informácií.