Voda ako súčasť každodenného života

Dňa 15.12.2017 študentka triedy kvinta Karolína Cabadajová, prevzala z rúk generálneho riaditeľa LVS,a.s. Ing. M. Lesanského ČESTNÉ UZNANIE za príspevok v II. ročníku súťaže pre študentov stredných škôl v okrese Liptovský Mikuláš na tému:

Voda ako súčasť každodenného života.

K oceneniu sa pripájame a prajeme študentke veľa ďalších úspechov.