Úžasná reprezentácia našej školy v tvorivej kategórii celoslovenskej súťaže ENERSOL 2017

V dňoch 11. a 12. apríla 2017 sa študenti III.B5, menovite Samuel Lipták a Matej Kordoš, zúčastnili celoštátneho kola súťaže ENERSOL 2017. Školu úspešne a úžasne reprezentovali aj v spravodajstve TV JOJ dňa 15. 04. 2017. V rámci tvorivej kategórie medzi ďalšími 16 vysokokvalitnými prácami obhájili s 38 bodmi fantastické 7. miesto! V tejto tvorivej kategórii ako jediní gymnazisti z celého Slovenska s nadpriemerným technickým záujmom súťažili medzi ostatnými súťažiacimi z odborných škôl.

Je úžasné byť špičkou v technickej oblasti a zároveň študovať na bilingválnom gymnáziu! Práve takíto študenti majú v našej škole pravé miesto a jazyková spôsobilosť je v ich prípade vynikajúcim bonusom počas budúcej profesijnej orientácie nielen v štúdiu, ale najmä praktickom živote! Pozrite si fotky.

V rámci tvorivej kategórie sa využívajú tvorivé schopnosti žiakov v spolupráci so svojimi konzultantmi. Výsledkom tejto spolupráce je vytvorenie výrobkov. Projekty v tejto kategórii sú náročné z časového hľadiska, materiálovo a finančne náročné na zhotovenie výrobkov. ENERSOL SK však nemá na financovanie týchto výrobkov finančné zdroje, preto je potrebná spolupráca s partnerskými firmami, ktoré môžu v rámci partnerských vzťahov poskytnúť sponzorské príspevky a podporiť túto nezávislú súťažnú kategóriu.

Aj na tomto mieste chceme vyjadriť poďakovanie firmám, s ktorými spolupracujeme: Probto, s.r.o. a Starfish za poskytnutie finančnej a materiálnej pomoci.

Zároveň si dovoľujeme uviesť ústnu ponuku pána riaditeľa renomovanej bratislavskej odbornej školy, od ktorého dostali obaja naši študenti možnosť okamžite prestúpiť na jeho školu technického zamerania. Konzultantka práce Ing. Jelenová im venuje svoj voľný čas, hľadá s nimi potrebné riešenia, ktoré sú aj technického charakteru a všemožne ich podporuje. Aj vtedy cítili jej podporu a vyjadrila v tejto záležitosti odmietavý postoj.

Zo slov hlavného organizátora i hodnotiacej komisie pred médiami i mimo nich bolo zrejmé, že chlapci by v prípade dokončenia celého projektu do poslednej fázy boli absolútne a bezkonkurenčne prví, ale keďže riešime mnohé praktické a vysoko odborné technické problémy, prácu sa nám z časového hľadiska nepodarilo doviesť do úplného finále.

Ale sme tesne pred ním, robíme pre túto vec absolútne všetko. Chlapci sa neuspokojili so siedmym miestom, budúci rok sa chceme zúčastniť tejto súťaže znovu s víziou prvého miesta. Motiváciou je pre nás aj účasť na medzinárodnom kole, ktoré sa bude v roku 2018 konať v Rakúsku.

V každom prípade študentom Samkovi Liptákovi a Maťkovi Kordošovi držíme palce a prajeme mnoho radosti pri získavaní nových poznatkov pri práci, ktorá ich baví a tiež mnoho úspechov pri dofinalizovaní prvého dvojtaktného motora na alternatívny pohon na Slovensku a Európe vôbec!