Úspešný Matematický klokan 2017

Obdivuhodnú šikovnosť ukázalo 15 našich primánov v najväčšej celosvetovej matematickej súťaži Matematický klokan a Lenka Rajniak – všetko vypočítala bez chyby…

Aj tento rok sa 57 našich žiakov zapojilo do najväčšej matematickej celosvetovej súťaže Matematický klokan a súťažili dňa 20. 3. 2017 pod koordinátorskou rukou Mgr. Jany Pozorovej. Bol to už 20. ročník tejto súťaže na Slovensku. Až 22 žiakov z celkového počtu našich žiakov patrilo medzi 20 % najlepších riešiteľov, čo je 39, 28 %.

Najsilnejšou kategóriou bola kategória Školák 6, kde súťažilo 15 žiakov prímy. Lenka Rajniak vypočítala všetky zadania správne a jej percentil bol 99,5. Ďalšie tri žiačky mali percentil 97,7 a ich mená sú: Patrícia Sochorová, Emma Dvorská a Lucia Lukášiková. S percentilom lepším ako 80 bolo v tejto skupine z 15 žiakov až 10 žiakov, čo tvorí 66,6 %. Tento vynikajúci výsledok potešil nielen ich, ale aj vyučujúcu matematiky RNDr. Milušu Sohovú.

V kategórii Benjamín 7 súťažilo 5 žiakov zo sekundy z toho 2 žiaci mali percentil nad 80, čo je 40 %.

V kategórii Benjamín 8 súťažili 2 žiaci tercie a obidvaja mali percentil nad 80, čo je 100 % z daného počtu.

V katgórii Kadet 9 súťažilo 31 žiakov z I. A5, I. A4 a kvarty a z tohto počtu malo 22, 5 % percentil nad 80.

V kategórii Junior 034 súťažili 3 žiaci a z nich 66,6 % malo percentil nad 80.

Všetkým úprimne blahoželáme a veríme, že ceny, ktoré im ešte pošle usporiadateľ budú zaujímavé a motivujúce.

Na fotkách spoznajte najúspešnejších „Klokanov“ – zľava: Samuel Mikita, Lucia Lukášiková, Emma Dvorská, Patrícia Sochorová a Lenka Rajniak – totálny Klokan a na osobitnej fotografii, ktorá vypočítala všetky zadania správne.

RNDr. Miluša Sohová, Mgr. Jana Pozorová