Úspešné Krajské kolo Fyzikálnej olympiády

Z poverenia Okresného úradu – odbor školstva, Žilina sa dňa 10. mája 2017 uskutočnilo v Ružomberku krajské kolo 58. ročníka Fyzikálnej olympiády – kategória B, C a D, ktorého sa zúčastnilo sedem škôl zo Žilinského kraja. Našu školu reprezentoval v kategórii C Ivan Hudák, žiak III.A5 triedy. Svojich šiestich súperov v kategórii porazil a so ziskom 24 bodov obsadil krásne prvé miesto. Srdečne blahoželáme.