Technické pokyny

Vážení rodičia, milí žiaci, študenti. 

srdečne Vás pozdravujem a zároveň chcem dať do pozornosti, akýsi “rešerš” pracovný postup k priebehu dištančného vzdelávania na škole s názvom:     
“Technické usmernenia a pokyny pre Vás žiakov a rodičov k dištančnému vyučovaniu a online hodinám na ESŠ”.
Verím, že daný dokument si preštudujete a získate tak lepší prehľad o dištančnom štúdiu na škole. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente
Prajem všetkým požehnaný deň.