Svet vedy a techniky

Vo štvrtok 25. 05. 2017 sa triedy sexta, kvinta, 2.A5 a 1.A5 s pani profesorkami Pozorovou, Jančiovou a Volajovou zúčastnili exkurzie do Sveta Vedy a Techniky v Ostrave. Mali sme možnosť dozvedieť sa niečo viac o rôznych fyzikálnych javoch, pozreli sme si 3D film, báli sme sa o svojich spolužiakov, ktorí sa ocitli vo Faradayovej klietke. Domov sme sa vrátili obohatení o nové poznatky, ale i zážitky. Pozrite si fotky.