Superhrdina Liptova

Milí študenti,

spolu s PhDr. Mgr. Miroslavou Hliničanovou a Mgr. Juliánou Stasovou sme pre Vás vytvorili projekt s názvom EnviRUJ! ! Ide o projekt, ktorý sa snaží rozvíjať osobnosť mladého človeka v troch oblastiach- jazykovej, umeleckej a environmentálnej.

Študentom ponúka možnosť zamyslieť sa nad problémami Liptova ako oblasti, v ktorej sa narodili, žijú, resp. v nej študujú. Tvorbou umeleckého diela a jazykovej prezentácie v ruskom jazyku tak študenti zdokonalia svoje zručnosti nielen v predmete, ale samotný projekt im ponúka možnosť zdokonaliť sa aj po stránke osobnostnej. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente