Štúrov Zvolen

Vo štvrtok 27. apríla sa konalo na našej škole školské kolo v postupovej súťaži v rétorike, ktorá nesie názov po významnom slovenskom rečníkovi Ľudovítovi Štúrovi. Súťažilo sa v troch kategóriách – prímu reprezentovali dve súťažiace, v II. kategórii sme mali štyroch súťažiacich a v kategóriu študentov stredných škôl zastupovali dvaja súťažiaci. Všetci žiaci predviedli svoje rečnícke schopnosti v ústnom prejave a mnohí prekonali samých seba. V regionálnom kole nás reprezentovali víťazi jednotlivých kategórií – Gabriela Mužíková (príma), Matúš Lengvarský (tercia), Ivan Hudák (III. A5). Naši mladí rečníci sa vo veľkej konkurencii nestratili a Ivan Hudák obsadil 2. miesto. Pozrite si fotky.