Stravovanie v novom školskom roku

Oznamujeme rodičom, stravníkom našej školskej jedálne, že v školskom roku 2017/2018 bude zabezpečené stravovanie od 5.9.2017 pre tých stravníkov, ktorí majú peniaze na účte stravníka. (Aktuálny stav konta na účte stravníka nájdete na strava.cz.) Preto prosím posielajte platby do 20. augusta, aby mohli byť stravníci hromadne prihlásení na obed. Nezabudnite uviesť správny variabilný symbol stravníka, aby bola platba správne priradená.

Stravník nemusí prísť do ŠJ aktivovať čip, príp. kartu. (Platia doteraz používané čipy príp. karty.)

V prípade, že o obed nemáte záujem, môžete sa odhlásiť na stránke strava.cz, príp. telefonicky 5.9. do 6:30.

Noví žiaci – stravníci si môžu zakúpiť čip za 6,50 € a zaplatiť stravné v dňoch:

  • 30.08.2017 v čase 08:00 – 12:00
  • 31.08.2017 v čase 08:00 – 12:00
  • 04.09.2017 v čase 11:00 – 13:00

Po úhrade stravného bude novému stravníkovi pridelený variabilný symbol a získa potrebné informácie o postupe pri odhlasovaní internetom.