Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

Vo štvrok 25. 05. 2017 sme sa v evanjelickom kostole rozlúčili s končiacimi maturitnými ročníkmi. Maturanti z tried IV.A4 a V.AP si na Slávnostných Službách Božích prevzali maturitné vysvedčenia, pochvaly a darčeky. Pozrite si fotky.