Školské kolo SOČ

Dňa 26.2.2018 sa konalo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré zorganizovala RNDr. Daniela Komorová, školská koordinátorka. Do súťaže sa zapojili študenti zo Sexty a z II. A5 EGJT pod vedením Ing. Kataríny Droppovej s témami:
  • Paulína Kusková (Sexta): Parodontitída – prevencia je lacnejšia ako liečba, odbor 06 – Zdravotníctvo a farmakológia
  • Marián Moravčík (Sexta): Včely a včelí med ako zdravie podporujúci produkt, odbor 03 – Chémia, potravinárstvo
  • Ivana Hanáková, Karolína Littvová, Dominik Nosko (II. A5): Zelená stena – projekt ekologickej triedy, odbor 05 Životné prostredie, geografia, geológia

Ak Vás práce zaujali, kliknite na on-line odkazy:

Čo je to parodontitída? https://www.youtube.com/watch?v=0ywFdqDnmfY

Viete rozoznat pravý med a kto predáva aký? http://moravcik.alconet.sk/sk/vcelimed.

Naozaj rastliny fotosyntetizujú? https://www.youtube.com/watch?v=gx-OyNv4Iew

Odborná školská komisia ocenila všetky práce udelením 1. miesta v súťažných kategóriách. Víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole.