Školská jedáleň mimo prevádzky

V piatok 02. 06. 2017 bude od 09:00 do 11:00 odstavená voda. Z organizačných dôvodov školská jedálne v tento deň nebude v prevádzke.