Simulované študentské voľby

Vážení rodičia a milí študenti,
dňa 4.2. 2020 sa na našej škole uskutočnia Simulované študentské voľby.
Platformu Študentských volieb na celom Slovensku organizuje tím aktívnych študentov z celého Slovenska pod záštitou Rady mládeže Bratislavského kraja RMBRK, v spolupráci so školami, samosprávnymi krajmi a ďalšími organizáciami neformálneho vzdelávania na základe metodiky Inštitútu pre verejné otázky.
Vo voľbách môžu dobrovoľne hlasovať všetci študenti Evanjelického gymnázia J. Tranovského (v označených triedach budovy školy), ktorí v deň volieb dovŕšia 15 rokov. Pri hlasovaní je potrebné preukázať sa platným občianskym preukazom.
Tešíme sa na Vašu účasť a podnetnú predvolebnú náladu v duchu porozumenia a tolerovania odlišných názorov.
Koordinátori Simulovaných študentských volieb Mgr. Alžbeta Patayová a Mgr. Peter Podstavek.