Seniorálne stretnutie Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie

V Partizánskej Ľupči sa v nedeľu 23. apríla 2017 uskutočnilo seniorálne stretnutie Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie. Študenti Kristína Veselá, Natália Šeďová, Júlia Činčuráková, Jozef Vozár, Dávid Kötél, Ivan Hudák, Samuel Grega, Karolína Steinerová a Michal Penkala vystúpili v kultúrnom dome s hudobno-divadelným pásmom „Obrazy zo života reformátora Dr. Martina Luthera“, ktoré pripravili pod vedením Mgr. Janky Záborskej a Mgr. Viery Brtišovej. Študenti účastníkom stretnutia priblížili život nášho reformátora obrazom, slovom a piesňou od jeho narodenia až po povestné pribitie 95 téz na dvere chrámu vo Wittenbergu. Pozrite si fotky.