Riaditeľské voľno

Z dôvodu organizovania Celoslovenského kola Biblickej olympiády a z dôvodu konania ústnej časti maturity 2017 je udelené riaditeľské voľno takto:

– v piatok 19. 05. 2017 všetkým triedam EZŠ,
– v pondelok 22. 05. 2017 týmto triedam EGJT: kvinta, sexta, septima, III.B5, I.A4, II.A4 a
– v utorok 23. 05. 2017 týmto triedam EGJT: príma, tercia, kvarta, II.B5 a III.A4.