Rádio EGJT

Príspevky žiakov Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši o tom, čo sa deje, chystá, alebo sa už stalo.

Facebook | napíš nám | info pre tím | info pre verejnosť | zodpovedný učiteľ: Tibor Repček