Projekt Cvičnej firmy

Projekt Cvičnej firmy „Urobme všetko pre tých, ktorí  to najviac potrebujú“ pokračuje aj v školskom roku 2017/2018.

Aj v novom školskom roku žiaci Cvičnej firmy pracujú na viacerých projektoch a aktivitách. 16 žiakov CF pripravovalo oslavy našej Evanjelickej spojenej školy, samozrejme aj po vyučovaní a vo svojom voľnom čase.  Bolo to krásne výročie – 25 rokov vzniku Evanjelickej základnej školy biskupa Jura Janošku, 15 rokov vzniku  Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského a 5 rokov vzniku Cvičnej firmy Teen Economists. Na slávnostnej akadémii  takto veľmi dôstojne prezentovali našu školu aj CF:

 

V novom školskom roku – 11. októbra 2017 sme urobili osobné pohovory a prijali sme nových zamestnancov na voľné pozície do Cvičnej firmy. Boli to žiaci štvorročného ale aj päťročného štúdia EGJT:

Nazaháľali sme ani na prípravách Dňa otvorených dverí a Burzy stredných škôl v decembri 2017. Žiaci od prvých po štvrtý ročník štvorročného štúdia a samozrejme aj žiaci päťročného a osemročného štúdia prezentovali našu prácu, prácu v ekonomických seminároch a taktiež akreditovaný krúžok finančnej gramotnosti „Viac ako peniaze“ .

  1. decembra 2017 sme navštívili Materskú škôlku „Magdalénka“ na Komenského ulici.

Mikuláš (Mgr. Miroslav Čulák) s našimi žiakmi ( Daniela Gärtnerová z triedy III.A4  ako Snehulienka a čert Matúš Majerčiak z triedy II.A4) urobili deťom  program a obdarovali ich darčekmi, ktoré pripravili žiaci v Cvičnej firme.

A tak sme začali pracovať na novom programe Projektu „Urobme niečo pre tých, ktorí to najviac potrebujú“.  Minulý školský rok to boli seniori v DSS L. Mikuláš, tento školský rok detičky v novej Materskej škôlke „Magdalénka“ na Komenského ulici, v našom školskom areáli.

Pozrite si: Plán aktivít MŠ v II. polroku školského roka 2017/2018 – I. štvrťrok

Zimné dobrodružstvá:

Čím budem, pracovné profesie a povolania:

Planéta zem, znečisťovanie prostredia a triedenie odpadkov:

Pani riaditeľka Hybenová o nás povedala:

„S radosťou sme privítali možnosť spolupráce s Cvičnou firmou pri ESŠ. Deti sa tešia z nových veľkých kamarátov, s ktorými trávia poobedné chvíle. Utvrdzujú si poznatky o zvieratkách v zime, starostlivosť o ne a s radosťou plnia úlohy v pracovných listoch. Tešíme sa na ďalšie stretnutia, ktoré deti obohatia o nové vedomosti a zážitky.“

Cesta do školy, dopravné značenie: