Primania sa zapojili do vianočnej pošty

Naši primania sa počas adventu prihlásili do milého projektu vianočnej pošty. S veľkým odhodlaním sa rozhodli napísať 20 vianočných pozdravov starkým z domu seniorov v Rožňave. Pod vedením p.farárky Brehuvovej sa s chuťou pustili do práce a vlastnoručne vyrobili z papiera vianočné pozdravy.

Pridali vianočný vinš či básničku a dielko bolo hotové. Veríme, že sme takto urobili radosť ľuďom, ktorí sa možno cítia sami a spríjemnili sme im vianočné sviatky. My sme určite okúsili radosť a potešenie z vykonania dobrej veci.

Mgr.Darina Brehuvová