Prihlášky na obedy a variabilný symbol stravníka

Prosím rodičov, ktorí nemajú uhradené stravné do 20. v mesiaci na mesiac dopredu, aby prihlášky na obedy vykonali sami na stránke strava.cz.

Rodičia, ktorí pri platbe stravného neuviedli variabilný symbol stravníka ani meno žiaka, kontaktujte prosím vedúcu ŠJ (spankova@esslm.sk) – ide o neidentifikovanú platbu. Vaše dieťa preto nemôže byť prihlásené na obed.

Ďakujem.