Premietanie EKO filmu a beseda s Ing. Karolom Kaliským

V pondelok 22. 05. 2017 študenti II.A5, II.B5, III.A4 a septimy mali možnosť vidieť druhý film z tatranskej trilógie pod názvom “Nesmrteľný les” od tvorcov Erika Baláža, Karola Kaliského a Jozefa Fialu zo spoločnosti Arolla film. Zážitok z filmu bol umocnený tým, že pozvanie prijal Ing. Karol Kaliský, ktorý študentom priblížil náročnosť tvorby filmov z prostredia divokej prírody a ochotne odpovedal na všetky ich otázky. Pozrite si fotky. RNDr. Daniela Komorová