Pozvánka

Poďme sa pripraviť na VIANOCE trochu INAK.
Stretneme sa v stredu a vo štvrtok o 7:15 v modlitebni počas celého adventu.
Viac info u p.spirituálky
Join us for Advent Mornings every Wednesday and Thursday at 7:15 in Chapel.