Svet vedy a techniky

Vo štvrtok 25. 05. 2017 sa triedy sexta, kvinta, 2.A5 a 1.A5 s pani profesorkami Pozorovou, Jančiovou a Volajovou zúčastnili exkurzie do Sveta Vedy a Techniky v Ostrave. Mali sme možnosť dozvedieť sa niečo viac o rôznych fyzikálnych javoch, pozreli sme si 3D film, báli sme sa o svojich spolužiakov, ktorí sa ocitli vo Faradayovej klietke. Domov sme sa vrátili obohatení o nové poznatky, ale i zážitky. Pozrite si fotky.

Deň detí na Evanjelickej spojenej škole

Rada rodičov pri Evanjelickej spojenej škole organizuje pre žiakov základnej školy i gymnázia oslavu detského sviatku 3. júna (v sobotu) v areáli ESŠ na Komenského 10, na ktorú Vás srdečne pozýva. Oslava začne ráno o 8:30 a bude trvať do 13:00. Tento rok by sme chceli vyskúšať znovu niečo nové, zorganizovať pre vás burzu – výmenu kníh.

Pokračovať na Deň detí na Evanjelickej spojenej škole

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády

V piatok 19. mája 2017 sa na našej základnej škole uskutočnilo Celoslovenské kolo Biblickej olympiády v Evanjelickom náboženstve. V druhej kategórii obsadila 2. miesto Sofia Sabová z Prímy. Tereza Filová z Tercie získala v tretej kategórii 3. miesto. Štvrtá kategória je u nás zastúpená 2. miestom – Samuel Grega z Kvinty a 5. miestom – Ivan Hudák z III.A5. Víťazom srdečne blahoželáme!

Čistenie Demänovskej doliny

Vo štvrtok 18. mája 2017 sa dve triedy z Evanjelickej spojenej školy zúčastnili brigády v Demänovskej doline, ktorú organizovala obec Demänovská dolina. Za zložku EGJT sa zúčastnili žiaci I.A4 triedy a za zložku EZŠ žiaci 5. ročníka. Päť tímov pracovalo spolu s pedagogickým dozorom a poslancami ObÚ v rôznych miestach Demänovskej doliny – od Kolieska, Bjorsonovej chaty, okolo Vrbického plesa, Jasykyne slobody, Ľadovej jaskyne až po záchytné parkovisko v obci Demänová. Ďakujeme pani starostke Klepáčovej za možnosť, že sme mohli prispieť k zlepšeniu životného prostredia v tejto lokalite.

Výstava Žijem na strome a je mi dobre

Vo štvrtok 18. 05. 2017 boli študenti tercie na zaujímavej výstave s názvom „Žijem na strome a je mi dobre“, ktorá bola inštalovaná v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Študenti mali okrem obhliadky exponátov, možnosť mikroskopicky pozorovať vývinové štádiá hmyzu, špecifikovať drevokazný hmyz podľa poškodenej kôry a vyskúšali sa v určovaní drevín. Pozrite si fotky. Vyučujúca: RNDr. Daniela Komorová

Štúrov Zvolen

Vo štvrtok 27. apríla sa konalo na našej škole školské kolo v postupovej súťaži v rétorike, ktorá nesie názov po významnom slovenskom rečníkovi Ľudovítovi Štúrovi. Súťažilo sa v troch kategóriách – prímu reprezentovali dve súťažiace, v II. kategórii sme mali štyroch súťažiacich a v kategóriu študentov stredných škôl zastupovali dvaja súťažiaci. Všetci žiaci predviedli svoje rečnícke schopnosti v ústnom prejave a mnohí prekonali samých seba. V regionálnom kole nás reprezentovali víťazi jednotlivých kategórií – Gabriela Mužíková (príma), Matúš Lengvarský (tercia), Ivan Hudák (III. A5). Naši mladí rečníci sa vo veľkej konkurencii nestratili a Ivan Hudák obsadil 2. miesto. Pozrite si fotky.

Úspešné Krajské kolo Fyzikálnej olympiády

Z poverenia Okresného úradu – odbor školstva, Žilina sa dňa 10. mája 2017 uskutočnilo v Ružomberku krajské kolo 58. ročníka Fyzikálnej olympiády – kategória B, C a D, ktorého sa zúčastnilo sedem škôl zo Žilinského kraja. Našu školu reprezentoval v kategórii C Ivan Hudák, žiak III.A5 triedy. Svojich šiestich súperov v kategórii porazil a so ziskom 24 bodov obsadil krásne prvé miesto. Srdečne blahoželáme.