OZNAM riaditeľky pre žiakov a študentov ESŠ

Vážení žiaci, milí rodičia,
predseda vlády včera po rokovaní krízového štábu nadstavil nové opatrenia pre základné školy a stredné školy s cieľom limitovať interakcie a prenos ochorenia COVID 19 medzi rodinami.
Na základe opatrení bude od 26.10.2020 do 27.11.2020 uzavretý druhý stupeň našej Evanjelickej základnej školy biskupa Juraja Janošku a všetky triedy Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa pripravených rozvrhov.
Pre žiakov prvého stupňa základnej školy sú zabezpečené obedy i školský klub detí.
Jesenné prázdniny žiakov podľa ministra školstva sú posunuté a budú od 30.10.2020 do 2.11.2020 a od 6.11.2020 do 9.11.2020.
O ostatných organizačných pokynoch budete operatívne informovaní cez edupage.
Verím milí rodičia a žiaci, že sa nám podarí zvládnuť, čo v najkratšom čase epidémiu a opätovne, zasadneme do školský lavíc.
S pozdravom

PaedDr. Jana Chaloupková, riaditeľka ESŠ.