OZNAM riaditeľky ESŠ pre rodičov a žiakov 3.B triedy EZŠ biskupa Jura Janošku

Vážení rodičia, milí žiaci,
z dôvodu karanténnych opatrení Vám oznamujem, že vyučovanie v 3.B triede bude od 23.11.2020 – 26.11.2020 prebiehať dištančnou formou.
Zároveň Vás milí rodičia, upozorňujem, že žiaci majú povinnosť sa zúčastňovať dištančného vzdelávania a online hodín podľa platného online rozvrhu, ktorý im bude zaslaný cez Edupge.

Za pochopenie a ústretovosť ďakujem.
S pozdravom
PaedDr. Jana Chaloupková, riaditeľka ESŠ.