Oznam riaditeľky ESŠ o rozhodnutí ministra školstva pre študentov EGJT.

Vážení študenti, milí rodičia,
rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11. októbra 2020 https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf Vám oznamujem, že s účinnosťou od 12. októbra 2020 až do odvolania je mimoriadne prerušené školské vyučovanie na Evanjelickom gymnáziu Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši podľa § 32 školského zákona. Vyučovanie vo všetkých ročníkoch na gymnáziu bude prebiehať dištančnou formou.
Študenti prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu (príma, tercia a kvarta) majú prerušené vyučovanie z organizačných dôvodov. Žiaci triedy sekunda a kvinta sú v karanténe až do 17.10.2020 s podmienkou, že zákonní zástupcovia sledujú ich zdravotný stav a pri príznakoch klinického ochorenia Covid19 kontaktujú svojho ošetrujúceho lekára, ktorý navrhne ďalší postup. Zároveň o tejto skutočnosti informujú triedneho učiteľa, na základe toho škola rieši v súčinnosti stav opatrení s RÚVZ v Liptovskom Mikuláši.
Dôrazne upozorňujeme, že žiaci umiestnení do karantény sa vyučujú dištančne, ostávajú doma, nestretávajú sa a nepohybujú voľne.
Verím milí rodičia a študenti, že sa nám spoločne zodpovedne podarí zvládnuť čo v najkratšom čase epidémiu a opätovne, zasadneme do školský lavíc.
S pozdravom

PaedDr. Jana Chaloupková, riaditeľka ESŠ.