Oznam o riaditeľskom voľne

Riaditeľka Evanjelickej spojenej školy udeľuje dňa 5.12.2017 riaditeľské voľno študentom sekundy, tercie, kvarty, I.A4, III.A5, III.B5 a III.A4 triedy Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského z dôvodu konania Dňa otvorených dverí 2017.