Olympiáda v nemeckom jazyku

Mesiac november sme zakončili okrem iného aj nemeckou olympiádou. Na olympiáde sa zúčastnilo celkovo 25 žiakov. Úspešní študenti sa ďalej zúčastnia obvodného (kategória 2A a 2B) a krajského (kategória 2C) kola. Tešíme sa rastúcemu záujmu študentov o ďalšie svetové jazyky a prajeme im veľa úspechov v ďalších kolách olympiády, ale najmä chuť k celoživotnému vzdelávaniu sa (nielen) v lingvistickej oblasti. 
 
Miroslava Hliničanová