Möbiova páska

V utorok 08. 11. 2016 pôdu Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši navštívila osobnosť pracujúca pre SAV BA, pani RNDr. Emília Halušková, CSc. z detašovaného pracoviska Matematického ústavu SAV v Košiciach. Pozrite si fotky.

Prišla na pozvanie stredoškolskej profesorky Ing. Elenky Jelenovej, ktorá zorganizovala prednášku pre žiakov sekundy, pri príležitosti celoslovenskej akcie pod názvom “Týždeň vedy a techniky 2016”.
Témou prednášky bola “Möbiova páska” z hľadiska jej vzniku a využitia v praxi, kde sme mali možnosť si ju aj samostatne vyrobiť a zistiť jej vlastnosti, akými sú: jedna strana a jedna hrana. Zistili sme, že ju využívajú rôzne svetové spoločnosti, ktorými prezentujú svoje značky produktov ako napr.: znak recyklácie, google disk či architektúra stavieb v tvare Möbiovej pásky (budova je postavená v Singapure).

Touto cestou by som sa chcela v mene celej triedy poďakovať RNDr. Emílii Haluškovej, CSc. za zaujímavú a náučnú prednášku, ako aj p. profesorke Ing. Elenke Jelenovej, za zorganizovanie podujatia. Zároveň ďakujeme, že si našli čas, aby nás aj takouto formou obohatili o nové poznatky z oblasti vedy a techniky.

Elenka Bendíková (sekunda)