Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

Víťazi školského kola Olympiády v ruskom jazyku Andrej Uličný z triedy kvarta (kategória A1), Adam Ivan Pavella z triedy 1. B5 (kategória B1), Anton Blinov z triedy sexta (kategória B3) sa dňa 15. 2. 2018 zúčastnili krajského kola Olympiády v ruskom jazyku v Turčianskych Tepliciach.  Žiak Andrej Uličný obsadil 1. miesto vo svojej kategórii a postupuje do celoslovenského kola.  Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy a Andrejovi Uličnému želáme veľa šťastia v celoslovenskom kole.