Krajské kolo Biologickej olympiády

V stredu 03. 05. 2017 sa v Čadci uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády, kategórie E. Študentka tercie, Tereza Filová, sa v konkurencii sedemnástich úspešných riešiteľov umiestnila na 3. mieste. K dosiahnutému úspechu jej srdečne blahoželáme. Pozrite si fotky. Vyučujúca: RNDr. Daniela Komorová