Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Vstúpili sme do nového kalendárneho roka a my ho začíname s radosťou, ktorú počas vianočných sviatkov priniesli študenti a žiaci našej Evanjelickej spojenej školy do mnohých detských srdiečok.

Pod vedením pani profesorky EGJT Mgr. Viery Brtišovej sa naša škola zapojila do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Projekt pozostáva z prípravy vianočných balíčkov pre deti zo Srbska z náhradných, ohrozených a sociálne slabých rodín. Každý balíček má svojho konkrétneho adresáta. Meno, vek, záujmy, bydlisko a národnosť tvoria základné údaje, vďaka ktorým darca presne vie, komu svoj dar chystá.

Naši študenti a žiaci sa s radosťou a elánom pustili do prípravy vianočného prekvapenia pre svojich rovesníkov. Študenti gymnázia prispeli ako jednotlivci, alebo vytvorili dvojice či skupiny, v ktorých spojili svoje sily a naplnili balíčky tými najrôznejšími darmi. Na základnej škole dary lásky žiaci pripravovali vo svojich triedach a tak sa spoločným úsilím základnej školy a gymnázia podarilo nachystať sedemdesiattri vianočných balíkov. Iste, „krabica od topánok“ nestačila. Učitelia, študenti i žiaci našej školy ukázali, že majú štedré srdce a otvorené dlane pre deti, pre ktoré je nedostatok bežnou súčasťou života.

Prirodzene, v tomto krásnom projekte nejde len o hmotné dary, veci, ktoré deti potrebujú pre každodenný život. Zabalené balíky putujúce do Srbska boli vyjadrením ľudskej lásky a záujmu o iných. Mali dať deťom, pre ktoré sa balíčky pripravovali, poznať, že aj na Slovensku žijú deti a mladí ľudia, ktorí chcú ich život urobiť krajším, radostnejším, šťastnejším.

Ďakujeme p. profesorke Mgr. Viere Brtišovej, že podnietila našich učiteľov, študentov a žiakov k činu, ktorý ukázal, že láska, záujem o iných a snaha obetovať sa a podeliť o to, čo máme, sú súčasťou láskavých sŕdc, ktorých ozvenu počujeme dennodenne na chodbách a v triedach našej Evanjelickej spojenej školy. Ďakujeme aj všetkým učiteľom, študentom a žiakom za nádherný prejav dobra a lásky, ktorý prekonal nielen hranice našej krajiny ale aj bežnej ľudskej ochoty pomôcť inému človeku.

         Video

 

Mgr. Jana Ďuranová