Jedáleň

Školská jedáleň pri Evanjelickej spojenej škole sídli v budove základnej školy na ulici Komenského 10 (oproti polícii). Vedúca jedálne je pani Španková (spankova@esslm.sk) a hlavná kuchárka sa volá pani Nuštáková. Bližšie informácie sa dozviete z dokumentov:

  • Pokyny – predaj čipov, odhlasovanie stravy a vrátenie preplatkov, cena a spôsoby platby
  • Poriadok – práva a povinnosti stravníkov a dozoru jedálne
  • Jedálny lístok (tiež na strava.cz)