Jedáleň

Školská jedáleň pri Evanjelickej spojenej škole sídli v budove základnej školy na ulici Komenského 10 (oproti polícii). Vedúca jedálne je pani Španková (spankova@esslm.sk) a hlavná kuchárka sa volá pani Nuštáková. Bližšie informácie sa dozviete z dokumentov: