Hviezoslavov Kubín

8.3. 2018 sa v modlitebni našej školy uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína – súťaže v prednese prózy a poézie. Celkovo sa zúčastnilo 19 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách. Ich prednesy posudzovala odborná porota v zložení: Mgr. Miroslava Repčeková (predsedníčka), Mgr. Miroslava Uramová a Mgr. Jana Sládeková. Rozhodnúť nebolo v niektorých prípadoch jednoduché, ale nakoniec vyhodnotenie vyzerá nasledovne:
II. kategória – poézia
2.miesto – Samuel Porubčanský (príma)
II. kategória – próza
1.miesto – Ella Šintajová (príma)
2.miesto – Samuel Peterec (príma)
III. kategória – poézia
1.miesto – Viktória Rebeka Kunkelová (kvarta)
2.miesto – Kristína Partelová (kvarta)
3.miesto – Peter Iglarčík (sekunda)
III. kategória – próza 
1.miesto – Elena Bendíková (tercia)
2.miesto – Uršula Hečková (sekunda)
3.miesto – Zuzana Naďová (kvarta)
IV. kategória – poézia
1.miesto – Pavlína Hrbatá (septima)
2.miesto – Soňa Mahdalová (1.A4)
3.miesto – Viktória Čiriková (1.B5)
IV. kategória – próza
1.miesto – Vanda Kučerková (1.B5)
Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich úsilie a interpretáciu a umiestneným na prvých miestach držíme palce do ďalších kôl tejto súťaže. Na ilustráciu atmosféry z nášho Hviezdoslavovho Kubína pripájame pár fotiek.