Erasmus+ v Maďarsku a Poľsku

Dňa 23.10.2019 študentky evanjelického gymnázia, Karolína Cabadajová a Terézia Drengubiaková pripravili prednášku a program pre žiakov 9. ročníka kde prezentovali svoje skúsenosti, ktoré získali z výmenného pobytu v rámci projektu Erasmus+ v Maďarsku a Poľsku. Karolína a Terezka informovali žiakov o možnostiach ako participovať na mládežníckej výmene, podelili sa o poznatky, ktoré sa naučili o Európskej únii a aktívnom občianstve. V závere si žiaci mohli vyskúšať hru, ktorá lepšie vysvetľuje možnosti a výhody, ktoré nám dáva EÚ. Vďaka nej boli žiaci priamo nútení takticky uvažovať a spolupracovať v tímoch. Ako poďakovanie dostali sladkú odmenu. Veríme, že sa žiakom 9. ročníka aktivita o výmene v rámci programu Erazmus+ páčila a prispela nielen k zviditeľneniu poznatkov o Európskej únii ale aj možnosti sa takéhoto výmenného programu zúčastniť. Ešte raz ďakujeme.