Dvojnásobný úspech NAŠICH žiačok na celoslovenskej súťaži Speaker´s Corner

08. februára 2018 sa v priestoroch Súkromného gymnázia v Žiline uskutočnil 11. ročník celoslovenskej súťaže Speaker´s Corner. Ide o jedinečnú a zároveň aj náročnú súťaž v rečníckych prejavoch v anglickom jazyku pre stredné školy.

Prvé miesta v dvoch kategóriách obsadili:

Nikita Zubajová z 2.B5 v kategórii Juniors a

Michaela Mrštinová z 3.B5 v kategórii Intermediate.

V sprievode našich lektorov pána a pani Meservy sa súťaže zúčastnili aj žiačky Anna Haladějová, Ivana Kasanická, Michaela Dlugošová a Kristína Trnková.

Žiaci súťažia v troch kategóriách podľa veku: Juniors (14-15-roční), Intermediate (16-17-roční) a Seniors (18-19-roční).

Dĺžka prejavov je v jednotlivých kategóriách rozdielna 3 – 5 minút.   V každej vekovej kategórii je dopredu daných päť tém, z ktorých si súťažiaci môžu jednu vybrať. Takisto si súťažiaci môžu vybrať, či budú rečniť za alebo proti téme. Témy sú aj z predmetov ekonomika, geopolitika, história, chémia, biológia, občianska náuka a filozofia. Všetky témy vychádzajú z cieľových požiadaviek maturít v cudzom jazyku.

Prednesené prejavy sú posudzované trojčlennými komisiami, ktorí hodnotia gramatiku, slovnú zásobu, obsah, dĺžku a plynulosť prejavu, výslovnosť, intonáciu a napokon aj rečnícke zručnosti. Členovia komisií, ako aj ostatní súťažiaci majú právo opýtať sa rečníka až tri otázky, na ktoré musí adekvátne reagovať. Do finále postúpia v každej kategórii traja najlepší.

Pred finále si žiaci ťahajú nové témy. Každý z nich má samozrejme inú tému, aby sa predišlo prípadnému použitiu už počutého prejavu nasledujúcimi súťažiacimi. Na prípravu majú 15 minút. Okrem vyššie spomenutého sa hodnotí aj pohotovosť a schopnosť reagovať a odpovedať na otázky porotcov.

Víťazom srdečne blahoželáme!