Druhé kolo prijímacích skúšok

Riaditeľka Evanjelickej spojenej školy rozhodla, že v zmysle zákona č. 245 Z. z. o výchove a vzdelávaní § 66, ods. 7 sa uskutoční 20. júna 2017 druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest vo 4-ročnom gymnaziálnom štúdiu 7902 J 00. Prihlášky je nutné doručiť na sekretariát školy najneskôr do 12. júna 2017.