Divadelné predstavenie Tom Sawyer v Žiline

6. decembra 2019 sa žiaci ročníkov II.B5, II. A5 a sexta zúčastnili divadelného predstavenia v Žiline. Celé divadelné predstavenie bolo po anglicky a priblížilo nám zážitky a šibalstvá hlavného predstaviteľa diela Marka Twaina – The Adventures of Tom Sawyer.