Darujte svoje 2%

Vážení rodičia, milí prispievatelia,

v prvom rade Vám chceme popriať do nového roka 2020 všetko dobré, veľa zdravia a požehnania.

V tomto roku bude nezisková organizácia Sirius využívať možnosť získania 2% z dane pre rok 2020 (daň z roku 2019) cez vzájomnú spoluprácu s Komunitnou nadáciou Liptov v Liptovskom Mikuláši.

Rodičia, priatelia a priaznivci Sírius, n.o., ktorí budú chcieť svoje 2% venovať žiakom a študentom Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši, musia vypísať Vyhlásenie s údajmi Komunitnej nadácie Liptov (vyhlásenie nájdete na webovej stránke školy) a kópiu tohto originálu odovzdať na sekretariáte školy (originál spolu s potvrdením musíte odovzdať na príslušnom daňovom úrade).

Kópia je potrebná pre identifikovanie platby a napočítanie sumy, ktorá bude z Komunitnej nadácie Liptov pripísaná na účet školy a využitá výhradne pre potreby študentov. V prípade FO (zamestnanca) je potrebná kópia vyhlásenia, v prípade PO je potrebná kópia časti daňového priznania (tej strany, kde je uvedená suma a názov prijímateľa 2%).

Komunitná nadácia Liptov pôsobí v regióne už 17 rokov a Evanjelická spojená škola v Liptovskom Mikuláši s ňou úzko spolupracuje, viac info na www.knl.sk .

Ďakujeme!