Celoslovenské kolo Biblickej olympiády

V piatok 19. mája 2017 sa na našej základnej škole uskutočnilo Celoslovenské kolo Biblickej olympiády v Evanjelickom náboženstve. V druhej kategórii obsadila 2. miesto Sofia Sabová z Prímy. Tereza Filová z Tercie získala v tretej kategórii 3. miesto. Štvrtá kategória je u nás zastúpená 2. miestom – Samuel Grega z Kvinty a 5. miestom – Ivan Hudák z III.A5. Víťazom srdečne blahoželáme!