Celoslovenské kolo biblickej olympiády 2019

4.júna 2019 sa uskutočnilo Celoslovenské kolo biblickej olympiády v Košiciach na Evanjelickom gymnáziu J.A.Komenského. Našu školu reprezentovali piati žiaci. Otázky sa týkali dvoch biblických osobností – kráľa Šalamúna a apoštola Pavla, oboch spájala múdrosť, ktorú dostali od Hospodina.
Pamätať si všetky mená, mestá, čísla, vzťahy a udalosti bola riadna fuška. A preto sme s napätím očakávali výsledky. Oplatilo sa a žali sme úspechy:
Tereza Filová, Kvinta 1.miesto IV.kategória
Jana Oľga Straková, Kvarta 3.miesto III.kategória
Júlia Patayová, Prima 1.miesto II.kategória
Dušan Brehuv, 4.B 2.miesto I.kategória
Zuzana Kamenská, 8.r. –úspešná riešiteľka
Úspešným riešiteľom blahoželáme a tešíme sa s nimi. Želáme im, aby i naďalej mali záľubu v čítaní Božieho slova a boli inšpiráciou pre ďalších.

Mgr.Darina Brehuvová