Category Archives: Novinky

Aktuálne informácie o dianí na Spojenej evanjelickej škole v Liptovskom Mikuláši

Olympiáda v nemeckom jazyku

Mesiac november sme zakončili okrem iného aj nemeckou olympiádou. Na olympiáde sa zúčastnilo celkovo 25 žiakov. Úspešní študenti sa ďalej zúčastnia obvodného (kategória 2A a 2B) a krajského (kategória 2C) kola. Tešíme sa rastúcemu záujmu študentov o ďalšie svetové jazyky a prajeme im veľa úspechov v ďalších kolách olympiády, ale najmä chuť k celoživotnému vzdelávaniu sa (nielen) v lingvistickej oblasti. 
 
Miroslava Hliničanová

Erasmus+ v Maďarsku a Poľsku

Dňa 23.10.2019 študentky evanjelického gymnázia, Karolína Cabadajová a Terézia Drengubiaková pripravili prednášku a program pre žiakov 9. ročníka kde prezentovali svoje skúsenosti, ktoré získali z výmenného pobytu v rámci projektu Erasmus+ v Maďarsku a Poľsku. Karolína a Terezka informovali žiakov o možnostiach ako participovať na mládežníckej výmene, podelili sa o poznatky, ktoré sa naučili o Európskej únii a aktívnom občianstve. V závere si žiaci mohli vyskúšať hru, ktorá lepšie vysvetľuje možnosti a výhody, ktoré nám dáva EÚ. Vďaka nej boli žiaci priamo nútení takticky uvažovať a spolupracovať v tímoch. Ako poďakovanie dostali sladkú odmenu. Veríme, že sa žiakom 9. ročníka aktivita o výmene v rámci programu Erazmus+ páčila a prispela nielen k zviditeľneniu poznatkov o Európskej únii ale aj možnosti sa takéhoto výmenného programu zúčastniť. Ešte raz ďakujeme.