Cascade projekt – vyhodnotenie

Dňa 10.5.2019 prebehlo vyhodnotenie Cascade projektov. V celoslovenskej súťaži tímov sa žiaci našej školy umiestnili na 2. mieste. Projekt „ Temná hmota.“ vypracovali študenti IV.A5 Ján Glut a Matej Kiska a študent septimy Marián Moravčík. Za prácu boli odmenení týždňovým pobytom na jadrovke v Prahe. Blahoželáme a do ďalšej práce im prajeme veľa úspechov.
/J. Pozorová/