Všetky príspevky Tibor Repček

Stravovanie v novom školskom roku

Oznamujeme rodičom, stravníkom našej školskej jedálne, že v školskom roku 2017/2018 bude zabezpečené stravovanie od 5.9.2017 pre tých stravníkov, ktorí majú peniaze na účte stravníka. (Aktuálny stav konta na účte stravníka nájdete na strava.cz.) Preto prosím posielajte platby do 20. augusta, aby mohli byť stravníci hromadne prihlásení na obed. Nezabudnite uviesť správny variabilný symbol stravníka, aby bola platba správne priradená.

Stravník nemusí prísť do ŠJ aktivovať čip, príp. kartu. (Platia doteraz používané čipy príp. karty.)

V prípade, že o obed nemáte záujem, môžete sa odhlásiť na stránke strava.cz, príp. telefonicky 5.9. do 6:30.

Noví žiaci – stravníci si môžu zakúpiť čip za 6,50 € a zaplatiť stravné v dňoch:

  • 30.08.2017 v čase 08:00 – 12:00
  • 31.08.2017 v čase 08:00 – 12:00
  • 04.09.2017 v čase 11:00 – 13:00

Po úhrade stravného bude novému stravníkovi pridelený variabilný symbol a získa potrebné informácie o postupe pri odhlasovaní internetom.

Premietanie EKO filmu a beseda s Ing. Karolom Kaliským

V pondelok 22. 05. 2017 študenti II.A5, II.B5, III.A4 a septimy mali možnosť vidieť druhý film z tatranskej trilógie pod názvom “Nesmrteľný les” od tvorcov Erika Baláža, Karola Kaliského a Jozefa Fialu zo spoločnosti Arolla film. Zážitok z filmu bol umocnený tým, že pozvanie prijal Ing. Karol Kaliský, ktorý študentom priblížil náročnosť tvorby filmov z prostredia divokej prírody a ochotne odpovedal na všetky ich otázky. Pozrite si fotky. RNDr. Daniela Komorová