All posts by Nicolas-Junior Dora

Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska ESŠ LM

V piatok o 10:00 hodine sme v našom školskom areáli slávnostne otvorili prestrihnutím pásky multifunkčné ihrisko. Za prítomnosti vzácnych hostí pána poslanca Národnej rady SR Dušana Galisa, pána primátora Ing. Jána Blcháča PhD., brata predsedajúceho farára Mariána Bochničku, brata Ferenčíka, predsedu rady školy Mariána Moravčíka, členov predmetovej komisie telesnej výchovy a žiakov septimy, ktoré vyrástlo počas pandémie. Ihrisko sme vybudovali ako pripomenula riaditeľka školy Jana Chaloupková v príhovore počas zúriaceho vírusu od mája do júna za 8 týždňov. Škole sa tak splnil sen po dlhých 12-tich rokoch, ktorý sa stal skutočnosťou.
Cesta začiatku realizácie ihriska nebola jednoduchá a ľahká, vždy je to otázka uvoľnenia financií, ktoré chýbajú. Preto sa škola zapojila v roku 2018 do výzvy z programu „Podpora športu na rok 2018“ o finančnú podporu z Úradu vlády Slovenskej republiky. Podali sme žiadosť s vierou, že Náš Pán sa k Nám prizná ako povedala. Citujem: „Veľké sklamanie bolo pre nás, keď sme jedným dychom čítali zverejnené školy, ktoré získali grant a my sme medzi nimi neboli. A potom sme do toho šli opäť, nedokázali sme sa nášho sna vzdať. Čakali sme na novú výzvu, a podarilo sa. Počas výstavby a budovania ihriska sme stretli výnimočných ľudí, ktorí nám pomohli a podporili nás.“
Veľké ďakujem patrí obom našim bratom farárom Mariánovi Bochničkovi a Vladimírovi Ferenčíkovi, ktorí podporili zmluvu o prenájme a spolu s presbyterstvom ECAV v Liptovskom Mikuláši dali škole do nájmu na 30 rokov pozemok na ktorom vyrástlo multifunkčné ihrisko. Vďaka patrí realizátorovi stavby firme M.Cup zo Svätého Jura, fi. Cora s.r.o., Mestu Liptovský Mikuláš pánovi primátorovi za pomoc pri kolaudácii, predsedovi rady rodičov za pomoc pri komunikácii s Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, všetkým spolupracovníkom, pánom školníkom, kolegyniam a kolegom, všetkým zamestnancom, blízkym, všetkým tým, s ktorými sa toto dielo podarilo zrealizovať.
Zároveň prajeme kolegom telocvikárom, pani vedúcej predmetovej komisie, nech toto multifunkčné ihrisko tak ako naša evanjelická škola žije športom, nech na ňom vyrastú úspešní športovci, ktorí budú reprezentovať nielen našu školu ale aj hodnoty, ktoré škola reprezentuje.

Milí rodičia a žiaci III.A5, III.B5, IV. A5, IV.B5, V.A5 a V.B5,
Vašim triedam bude počas šk. roka 2020/2021 ponúknuté stravovanie na Gymnáziu M.M. Hodžu. Usmernenia k priebehu stravovania nájdete v prílohe. Prvé dva týždne budeme stravníkov GMMH menovaných tried púšťať 5 min skôr z poslednej vyučovacej hodiny, aby to stihli. 
S pozdravom vedenie školy