Všetky príspevky Nicolas-Junior Dora

Vedecké dielne – onkológia 2018.

V rámci projektu  Vedecké dielne – onkológia sa konala  na EGJT už tradične prednáška v duchu hesla We can – I can!

Prednášajúcimi  boli  pracovníčky Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra  SAV, Nadácia Výskum rakoviny v Bratislave Mgr. Božena Smolková, PhD; RNDr. Martina Zduriančíková, PhD.; Mgr. Martina Baranová.

Prednášky sa zúčastnili študenti II.A5,  II. B5 triedy a triedy sexta a septima.

Na rozdiel od minulých rokov sa prednášky striedali s otázkami zo strany študentov, ktoré boli na vysokej úrovni a týkali sa mnohých oblastí súvisiacich s onkologickými ochoreniami.

Celé stretnutie prebiehalo vo veľmi  tvorivej atmosfére.

Študenti sa oboznámili s biologickými, chemickými, fyzikálnymi faktormi, ktoré vyvolávajú rakovinu, druhmi nádorových ochorení, štatistikami o  úmrtí na jednotlivé druhy rakoviny a mnohými  ďalšími veľmi zaujímavými  a iste aj  poučnými informáciami.

Touto cestou sa chcem poďakovať prednášajúcim, ale i študentom za aktívny prístup a záujem o danú problematiku.

Zodpovedná Jančiová

Výzva pre študentov!!!

Pripojte sa k WORLD CANCER DAY 2018!!!!

(http://www.worldcancerday.org)
– záložka Materials
V prílohe sa nachádza prázdny plagát a kľúčové slová, ktoré majú pomôcť kampani boja proti rakovine.
Vzory plagátov:
https://www.jfmed.uniba.sk

Ako na to? 
Študent si prázdny plagátik vytlačí, do okienka vpíše kľúčovú správu v duchu WCD 2018, odfotografuje sa s plagátikom a fotografiu zavesí na Facebook…to je všetko!  🙂

Fotografiu prosíme zaslať aj na adresu spravca@nvr.sk, zo zaslaných obrázkov bude urobená koláž, ktorá bude reprezentovať Slovensko!

Ale je tu aj iná možnosť!!! V prílohe je 10 plagátikov s už vpísanými heslami. Takže stačí rozbaliť ZIP, vybrať si heslo, vytlačiť plagátik, odfotografovať sa s ním… atď.

Praktické cvičenia z organickej chémie.

  1. januára 2018 študenti IV.A5 a IV.B5 triedy absolvovali na FCHPT – STU v Bratislave cvičenia z organickej chémie.

Mali možnosť uskutočniť náročnejšie syntézy a pripraviť zložitejšie organické zlúčeniny:

  • N-fenylamid kyseliny octovej
  • Dibenzalacetón
  • Kyselina acetylsalicylová – acylpirín

Študenti zvládli bez problémov  technologické postupy a pripravili požadované produkty.

Touto cestou sa  chcem študentom poďakovať a zároveň  pochváliť za zodpovedný prístup k práci a dobrý dojem, ktorí na katedre organickej chémie zanechali.

Jančiová – učiteľka chémie

Pozrite si fotky

Oznam ŠJ

Oznamujeme stravníkom EGJT, že dňa 31.1.2018 budeme pripravovať stravu len pre E MŠ, E ZŠ a zamestnancov.Stravníci z EGJT budú hromadne odlásení. Zamestnanci EGJT, sa odhlasujú sami. Výdaj obedov bude v čase od 11,10 – do 13,15 hod.

Ďakujeme za pochopenie.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Vstúpili sme do nového kalendárneho roka a my ho začíname s radosťou, ktorú počas vianočných sviatkov priniesli študenti a žiaci našej Evanjelickej spojenej školy do mnohých detských srdiečok.

Pod vedením pani profesorky EGJT Mgr. Viery Brtišovej sa naša škola zapojila do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Projekt pozostáva z prípravy vianočných balíčkov pre deti zo Srbska z náhradných, ohrozených a sociálne slabých rodín. Každý balíček má svojho konkrétneho adresáta. Meno, vek, záujmy, bydlisko a národnosť tvoria základné údaje, vďaka ktorým darca presne vie, komu svoj dar chystá.

Naši študenti a žiaci sa s radosťou a elánom pustili do prípravy vianočného prekvapenia pre svojich rovesníkov. Študenti gymnázia prispeli ako jednotlivci, alebo vytvorili dvojice či skupiny, v ktorých spojili svoje sily a naplnili balíčky tými najrôznejšími darmi. Na základnej škole dary lásky žiaci pripravovali vo svojich triedach a tak sa spoločným úsilím základnej školy a gymnázia podarilo nachystať sedemdesiattri vianočných balíkov. Iste, „krabica od topánok“ nestačila. Učitelia, študenti i žiaci našej školy ukázali, že majú štedré srdce a otvorené dlane pre deti, pre ktoré je nedostatok bežnou súčasťou života.

Prirodzene, v tomto krásnom projekte nejde len o hmotné dary, veci, ktoré deti potrebujú pre každodenný život. Zabalené balíky putujúce do Srbska boli vyjadrením ľudskej lásky a záujmu o iných. Mali dať deťom, pre ktoré sa balíčky pripravovali, poznať, že aj na Slovensku žijú deti a mladí ľudia, ktorí chcú ich život urobiť krajším, radostnejším, šťastnejším.

Ďakujeme p. profesorke Mgr. Viere Brtišovej, že podnietila našich učiteľov, študentov a žiakov k činu, ktorý ukázal, že láska, záujem o iných a snaha obetovať sa a podeliť o to, čo máme, sú súčasťou láskavých sŕdc, ktorých ozvenu počujeme dennodenne na chodbách a v triedach našej Evanjelickej spojenej školy. Ďakujeme aj všetkým učiteľom, študentom a žiakom za nádherný prejav dobra a lásky, ktorý prekonal nielen hranice našej krajiny ale aj bežnej ľudskej ochoty pomôcť inému človeku.

         Video

 

Mgr. Jana Ďuranová

Voda ako súčasť každodenného života

Dňa 15.12.2017 študentka triedy kvinta Karolína Cabadajová, prevzala z rúk generálneho riaditeľa LVS,a.s. Ing. M. Lesanského ČESTNÉ UZNANIE za príspevok v II. ročníku súťaže pre študentov stredných škôl v okrese Liptovský Mikuláš na tému:

Voda ako súčasť každodenného života.

K oceneniu sa pripájame a prajeme študentke veľa ďalších úspechov.

Exkurzia

Dňa 7.12 a 12.12 2017 sa triedy II.A5 a II.B5 zúčastnili exkurzie v BIO –elektrárni v Liptovskom Hrádku V TATRATIBERI. Okrem elektrárne sme navštívili aj najväčšiu a najmodernejšiu pílu v strednej Európe.
Na prednáškach sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí , ktoré obohatili náš nielen fyzikálny , ale aj chemický obzor. Presvedčili sme sa, že naozaj platí „ radšej raz vidieť ako viackrát počuť. Ďakujeme.

Pozrite si fotky

Dobročinnú akciu

Dňa 15.12.2017 študenti EGJT usporiadali dobročinnú akciu, Vianočné posedenie spojené s hrou, rozprávkou a otváraním vysnívaných darčekov v Dome Charity Svätej Kláry v Liptovskom Mikuláši. Bolo to magické popoludnie a veľký zážitok pre obidve zúčastnené strany.  Bola to vydarená akcia a všetci sme z nej mali dobrý pocit 🙂 Ďakujeme naším študentom a učiteľom a prajeme Štastné a Veselé Vianoce!

Pozrite si fotky