Kurz ochrany života a zdravia

Dňa 9.-11.9.2019 sa žiaci III.A5 a III.B5 zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia, ktorý sa konal na chate Opalisko v Závažnej Porube. Počas kurzu sme sa dozvedeli veľa podnetných a zaujímavých informácií, preverili sme našu fyzickú zdatnosť pri túre na Poludnicu a pri cezpoľnom behu. Večer sme sa zabavili pri táboráku a rôznych súťažiach.

Kurz ochrany života a zdravia

Image 1 of 5

Prednáška Druhá tvár

17.septembra 2019 mali naši žiaci tretieho ročníka (III.A5, III.B5, III.A4 a Sexta) možnosť si vypočuť prednášku Druhá tvár v podaní Petra Slaného (organizácia ACET). Prednáška bola zameraná na protidrogovú prevenciu a hodnotu života v rámci predmetu evanjelické náboženstvo. Jej názov dostatočne vystihuje to aká je droga. Tvári sa, že nám ponúka veľa, ale neprezradí, že nám zoberie nakoniec všetko. Beseda bola obohatená rôznymi aktivitami, do ktorých boli študenti vtiahnutí. Beseda ponúkla aj veľmi osobný rozmer, keď sa prednášajúci podelil o svoje skúsenosti a radikálnu zmenu, ktorú priniesol do jeho života Pán Ježiš. Veríme, že stretnutie bolo podnetné a dostatočnou výzvou k tomu, aby sme vnímali svoj život ako veľmi cenný dar.
Ak si chcete viac prečítať o príbehu Petra Slaného, nájdete ho v časopise Evýchod, ktorý visí na modrej nástenke na prízemí vľavo.
Mgr.Darina Brehuvová