Dna 29.11. 2019 sa študentky našej školy pod vedením Mgr. Holúbekovej zúčastnili Krajského kola v aerobiku v Ružomberku. Spomedzi množstva zúčastnených naša Kristína 

Trnková z lll.B5 obsadila PRVÉ miesto!!!
Do postupujúcej desiatky sa dostala aj Paula Šupalová z II.B5. Taktiež ďalšie dievčatá dosiahli porovnateľnú úroveň. 
10.2.2020 držme palce postupujúcim na Majstrovstvách Slovenska v aerobiku v Trenčíne. 
Kristína, Paula, veľa zdaru!