Speaker´s Corner

Dňa 14. 1. 2020 sa v priestoroch našej školy uskutočnila súťaž s názvom Speaker´s Corner
zameraná na rečový prejav v anglickom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: junior (14-
15 roční) a intermediate (16-17 roční).

Prednesené prejavy boli hodnotené trojčlennou komisiou v zložení Adrian Sipko, Rachel Bossuyt a Jonathan Kent. Komisia hodnotila gramatiku, slovnú zásobu, obsah a plynulosť prejavu, výslovnosť, rečnícke zručnosti a následne schopnosť rýchlo a správne reagovať na otázky. Dĺžka prejavov bola 3 – 4 minút podľa jednotlivých kategórií. V každej vekovej
kategórii bolo dopredu zadaných päť tém, z ktorých si súťažiaci zvolili jednu.

Najúspešnejší boli nasledovní študenti:
Kategória Junior:

  1. Zuzana Jančigová
  2. Lukáš Dršman
  3. Ondrej Buda

Kategória Intermediate:

  1. Nikita Zubajová
  2. Ema Kögelová
  3. Anna Haladějová

Víťazi jednotlivých kategórií získali knižné poukážky na nákup kníh podľa vlastného výberu
v sieti kníhkupectiev Panta Rhei. 6. februára 2020 budú víťazi zastupovať našu školu na
celoslovenskej súťaži Speaker´s Corner v Žiline. Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme za odvahu prísť a súťažiť. Veríme, že súťažiaci získali zaujímavé praktické skúsenosti a posunuli svoje jazykové schopnosti o čosi vpred.