Hviezoslavov Kubín

8.3. 2018 sa v modlitebni našej školy uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína – súťaže v prednese prózy a poézie. Celkovo sa zúčastnilo 19 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách. Ich prednesy posudzovala odborná porota v zložení: Mgr. Miroslava Repčeková (predsedníčka), Mgr. Miroslava Uramová a Mgr. Jana Sládeková. Rozhodnúť nebolo v niektorých prípadoch jednoduché, ale nakoniec vyhodnotenie vyzerá nasledovne:
II. kategória – poézia
2.miesto – Samuel Porubčanský (príma)
II. kategória – próza
1.miesto – Ella Šintajová (príma)
2.miesto – Samuel Peterec (príma)
III. kategória – poézia
1.miesto – Viktória Rebeka Kunkelová (kvarta)
2.miesto – Kristína Partelová (kvarta)
3.miesto – Peter Iglarčík (sekunda)
III. kategória – próza 
1.miesto – Elena Bendíková (tercia)
2.miesto – Uršula Hečková (sekunda)
3.miesto – Zuzana Naďová (kvarta)
IV. kategória – poézia
1.miesto – Pavlína Hrbatá (septima)
2.miesto – Soňa Mahdalová (1.A4)
3.miesto – Viktória Čiriková (1.B5)
IV. kategória – próza
1.miesto – Vanda Kučerková (1.B5)
Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich úsilie a interpretáciu a umiestneným na prvých miestach držíme palce do ďalších kôl tejto súťaže. Na ilustráciu atmosféry z nášho Hviezdoslavovho Kubína pripájame pár fotiek.

Okresné kolo SOČ 2018

Okresné kolo SOČ sa konalo 6.3.2018 na SOŠE v L. Hrádku. Naši žiaci úspešne obhájili svoje práce ziskom 1. miesta vo svojej kategórii. Menovite:

  • Paulína Kusková (Sexta): Parodontitída – prevencia je lacnejšia ako liečba, odbor 06 – Zdravotníctvo a farmakológia
  • Marián Moravčík (Sexta): Včely a včelí med ako zdravie podporujúci produkt, odbor 03 – Chémia, potravinárstvo
  • Ivana Hanáková, Karolína Littvová, Dominik Nosko (II. A5): Zelená stena – projekt ekologickej triedy, odbor 05 Životné prostredie, geografia, geológia

Víťazom držíme palce v boji o získanie krajských vstupeniek potrebných k nominácii na celoštátne kolo.

Skromnú fotogalériu nájdete na:

Školské kolo SOČ

Dňa 26.2.2018 sa konalo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré zorganizovala RNDr. Daniela Komorová, školská koordinátorka. Do súťaže sa zapojili študenti zo Sexty a z II. A5 EGJT pod vedením Ing. Kataríny Droppovej s témami:
  • Paulína Kusková (Sexta): Parodontitída – prevencia je lacnejšia ako liečba, odbor 06 – Zdravotníctvo a farmakológia
  • Marián Moravčík (Sexta): Včely a včelí med ako zdravie podporujúci produkt, odbor 03 – Chémia, potravinárstvo
  • Ivana Hanáková, Karolína Littvová, Dominik Nosko (II. A5): Zelená stena – projekt ekologickej triedy, odbor 05 Životné prostredie, geografia, geológia

Ak Vás práce zaujali, kliknite na on-line odkazy:

Čo je to parodontitída? https://www.youtube.com/watch?v=0ywFdqDnmfY

Viete rozoznat pravý med a kto predáva aký? http://moravcik.alconet.sk/sk/vcelimed.

Naozaj rastliny fotosyntetizujú? https://www.youtube.com/watch?v=gx-OyNv4Iew

Odborná školská komisia ocenila všetky práce udelením 1. miesta v súťažných kategóriách. Víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole.

Dvojnásobný úspech NAŠICH žiačok na celoslovenskej súťaži Speaker´s Corner

08. februára 2018 sa v priestoroch Súkromného gymnázia v Žiline uskutočnil 11. ročník celoslovenskej súťaže Speaker´s Corner. Ide o jedinečnú a zároveň aj náročnú súťaž v rečníckych prejavoch v anglickom jazyku pre stredné školy.

Prvé miesta v dvoch kategóriách obsadili:

Nikita Zubajová z 2.B5 v kategórii Juniors a

Michaela Mrštinová z 3.B5 v kategórii Intermediate.

V sprievode našich lektorov pána a pani Meservy sa súťaže zúčastnili aj žiačky Anna Haladějová, Ivana Kasanická, Michaela Dlugošová a Kristína Trnková.

Žiaci súťažia v troch kategóriách podľa veku: Juniors (14-15-roční), Intermediate (16-17-roční) a Seniors (18-19-roční).

Dĺžka prejavov je v jednotlivých kategóriách rozdielna 3 – 5 minút.   V každej vekovej kategórii je dopredu daných päť tém, z ktorých si súťažiaci môžu jednu vybrať. Takisto si súťažiaci môžu vybrať, či budú rečniť za alebo proti téme. Témy sú aj z predmetov ekonomika, geopolitika, história, chémia, biológia, občianska náuka a filozofia. Všetky témy vychádzajú z cieľových požiadaviek maturít v cudzom jazyku.

Prednesené prejavy sú posudzované trojčlennými komisiami, ktorí hodnotia gramatiku, slovnú zásobu, obsah, dĺžku a plynulosť prejavu, výslovnosť, intonáciu a napokon aj rečnícke zručnosti. Členovia komisií, ako aj ostatní súťažiaci majú právo opýtať sa rečníka až tri otázky, na ktoré musí adekvátne reagovať. Do finále postúpia v každej kategórii traja najlepší.

Pred finále si žiaci ťahajú nové témy. Každý z nich má samozrejme inú tému, aby sa predišlo prípadnému použitiu už počutého prejavu nasledujúcimi súťažiacimi. Na prípravu majú 15 minút. Okrem vyššie spomenutého sa hodnotí aj pohotovosť a schopnosť reagovať a odpovedať na otázky porotcov.

Víťazom srdečne blahoželáme!

Olympiáda v anglickom jazyku

Aj na tohtoročnom Krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo v Čadci, sa našim žiakom výborne darilo.

Tak ako aj vlani, prvé miesto v kategórii 2C1 získal študent IV.B5 Alex Burgan. Alex postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v marci v Bratislave.

Kryštof Janík (tercia) sa vo svojej kategórii 1C umiestnil na skvelom 3.mieste.

Pekný výsledok dosiahla aj Mollie Rose Nicolson (kvinta), ktorá získala 4.miesto v kategórii 2C2.

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!